Friday, October 9, 2009

Isu ekonomi

Kesan perkembangan teknologi ke atas ekonomi

umumnya kita mendapati bahawa penggunaan teknologi mempunyai beberapa kesan keatas sektor-sektor tertentu. Misalnya aktiviti-aktiviti ekonomi tradisional seperti pertanian dan perikanan telah menyaksikan bebrapa trend yang disebabkan oleh aplikasi teknologi keatas sektor-sektor tersebut. Diantara trend yang dapat dilihat adalah seperti berikut:

1. Peningkatan kepada nilai ditambah keatas komoditi

2. Pengurangan jumlah guna tenaga di dalam aktiviti pertanian dan peningkatan jumlah k-pekerja

3. Peningkatan bagi produktiviti pekerja.

No comments: